Obiective Turistice

Ika vára

Felsőcsernáton északi végében, az Ika-patak és Csernáton-pataka vagy Nagypatak összefolyása felett húzódik a Várbérc nevű hegy, ezen áll Háromszék aránylag épen megmaradt, mára felújított műemléke, Ika vára, vagy ahogy a helyiek nevezik, a csernátoni Csonkatorony. 
A várat egy 200 m hosszú és 10 m magas várfal övezte, melynek két végén egy-egy kör alakú torony állt. Mára már csak az egyik maradt meg, és a várfal is elpusztult. A várhoz és építéséhez számos legenda is fűződik. Ezek ismeretében is megéri felkeresni a várat, ahova egy ösvény vezet fel. A néphit szerint a várnak egy kövét sem lehet bűnhődés nélkül elmozdítani. Volt egykor a vár alatt egy malom, molnárát annyira elkeserítette veszekedő felesége, hogy felment, s bontani kezdte a torony falát a malom felőli oldalon, hogy a torony temesse el a malmot a feleségével együtt. De alig kezdte el a munkát, karja elszáradt, s a patak megáradva elvitte a malmot molnárnéstól. Viszont egy elhagyott vízimalom épülete még áll a vár alatt. Egy másik történetben egy legény fölmászott a torony tetejére, s fogadásból ott fogott bontáshoz, de villám sújtott le rá, és szörnyethalt. A vár- környéki molnárok körében még él a hiedelem, miszerint a torony alatti pincében kádakban áll a kincs, amit két – egy veres és egy fekete – mérges kakas őriz, s amikor az egyik alszik, a másik ébren van. Ha valaki megközelíti a pinceajtót, az őrkakas kukorékolni kezd, és a vasajtó rögtön becsapódik. Talán e mondáknak is köszönhető, hogy megmaradt ez a ritkaságszámba menő kör alakú bástya.