Obiective Turistice

Mereni

MereniComuna Mereni se află în partea estică a depresiunii Târgu Secuiesc. Se găseşte la 17 km de oraşul Tg. Secuiesc, la 1 km de Lutoasa, la 4 km de Lemnia şi la 6 km de Bretcu.

Teritoriul comunei se întinde la sud de vârful cel mai înalt al Munţilor Nemira (Sandru Mare – 1639 m), situat la hotarele de nord-est ale judeţului, pe zona izvoarelor brăzdate de valea Râului Negru până la valea bifurcată a Lemniei. Latura de sud a perimetrului comunei este marcată de limita bazinului Târgu Secuiesc, cu înălţime medie de 580 m.

Obiective turistice:

  • Agroturism
  • Biserica romano-catolică construită în anul 1510
  • Ţarc vânătoresc cu porci mistreţi pe o suprafaţă de 343 ha
  • Tinovul Apa Roşie
  • Site arheologic Cetatea Almaş