Obiective Turistice

Muzeul Breslelor și Muzeul farmaceutic

Muzeul BreslelorMuzeul oraşului Târgu-Secuiesc a fost inaugurat în primăvara anului 1972 în clădirea fostei primării. În sălile destinate meşteşugarilor tradiţionali (olari, cizmari, pantofari, tăbăcari, cojocari, fierari, lăcătuşi, pălărieri, croitori şi tâmplari) pot fi văzute unelte, produse şi instalaţii ale atelierelor acestor meşteşugari. Pe lângă exponatele realizate din truda meşteşugarilor, se păstrează în fiecare sală documente scrise, steaguri, lăzi, table ale diferitelor bresle şi asociaţii meşteşugăreşti. Expoziţia cu caracter istoric ilustrează dezvoltarea economico-socială a oraşului. Documentele revoluţiei de la 1848-1849 au fost aşezate într-o sală separată. În sălile destinate artei plastice se organizează expoziţii periodice din lucrările artiştilor invitaţi. O notă distinctă a colecțiilor muzeale o constituie cele aproape două sute de păpuşi, majoritatea îmbrăcate în port popular unguresc. Din punctul de vedere al răspândirii teritoriale sunt reprezentate aproape toate ținuturile din Ardeal, iar temporal acoperă aproximativ un secol, constituind o valoare etnografică inestimabilă.

Muzeul farmaceutic din Târgu Secuiescmuzeul de farmacie

Se găsește la etajul așa-numitei case Finta. (curtea 12 nr.1) Predecesorul acestui imobil, casa cu pridvor rotund a fost construit în anul 1835. Materialul expus aici a fost salvat pentru posteritate de către medicul primar dr. Boga Olivér. 

Obiectele și aparatura prezentate în acest muzeu au fost expuse pentru prima dată în 2008, într-o clădire a Centrului de Gerontologie și de Reabilitare din Lemnia de Jos. De acolo au fost mutate în clădirea menționată mai sus.

Baza materialului colecționat o constituie aparatura farmaciilor 24 și 52 de după 1949 din Târgu Secuiesc, acesta fiind completată cu colecția domnului dr. Boga Olivér. Toate acestea au supraviețuit și au scăpat de confiscările din perioada comunismului. După schimbarea regimului, dr. Boga Olivér a solicitat mobilierul și aparatura de la personalul Farmaciei Șarpele de Aur, care funcționa deja ca farmacie privată și a completat-o cu colecția sa privată. Ulterior s-a îmbogățit și cu alte donații.

După cunoștințele noastre, în prezent în țară există 23 de muzee farmaceutice. Cele mai multe funcționează în cadrul unor instituții. În Ardeal sunt evidențiate patru, dintre acestea unul este cel din Târgu Secuiesc. Amenajarea actuală a muzeului este meritul muncii asociației civile ‘Să acționăm pentru Scaunul Kézdi’.