Rutier

Căile de acces către localitatea Târgu Secuiesc sunt următoarele: DN11, DN 11B, DJ 121, DJ 113.

Accesul dinspre Brașov spre Târgu Secuiesc este asigurat de DN11 (E577). Legătura cu Depresiunea Casinul Nou este asigurată prin intermediul drumului național Cozmeni – pasul Casin (870 m) – Casinu Nou – Târgu Secuiesc (DN 11B). În est, accesul este înlesnit de drumul național Moinești – Comănești (DN 2G).

Distanța pentru  următoarele variante este circa 30 km prin DJ 121 şi DN11 –  Braşov-Tg. Secuiesc, derivaţie spre Covasna, fie de la Reci (DJ 49), fie de la Târgu Secuiesc. Accesul din Târgu Secuiesc spre Băile Bálványos este asigurat de DJ 113.